DOKUMENTY CLLD VSP Horehron:

 

Stratégia CLLD Verejno-súkromné partnerstvo Horehron (aktuálne znenie stratégie) kapitoly 1-3 (TU) kapitoly 4-7 (TU)

Stanovy VSP Horehron (aktuálne znenie) TU

Rozhodnutie o schválení stratégie MRVK a o udelení štatútu Miestnej akčnej skupiny (TU)

 

OZNAMY:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 pre Program rozvoja vidieka 2014- 2020

Harmonogram výziev nájdete (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu MAS_002/7.4/2 aktualizovaná výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu MAS_002/7.5/1 aktualizovaná výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU)

VÝZVA: Miestna akčná skupina - Verejno-súkromné partnerstvo Horehron vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU) a príloha k výzve (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu MAS_002/7.6/1 aktualizovaná výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu MAS_002/1.3/1 výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU)

HARMONOGRAM: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 pre Program rozvoja vidieka 2014- 2020.  Harmonogram výziev nájdete (TU)

HARMONOGRAM: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 pre Integrovaný regionálny operačný program. Harmonogram výziev nájdete (TUAKTUALIZÁCIA (verzia2) (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu MAS_002/6.4/1 (verzia 2) je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU), 

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu IROP-CLLD-P833-511-001  výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU)

AKTUALIZÁCIA č. 1  so sledovaním zmien (TU), bez sledovania zmien (TU)

USMERNENIE Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou    COVID-19 (TU)

HARMONOGRAM: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 pre Integrovaný regionálny operačný program. Harmonogram výziev nájdete (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu IROP-CLLD-P833-512-001  výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU)

HARMONOGRAM: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 pre Program rozvoja vidieka 2014- 2020.  Harmonogram výziev nájdete (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu IROP-CLLD-P833-512-002  výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze (TU)

VÝZVA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vyhlásilo výzvu MAS_002/7.4/3 výzva je zverejnená na nasledujúcom odkaze AKTUALIZÁCIA (TU)

VÝZVA/AKTUALIZÁCIA: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron vydalo aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-CLLD-P833-511-001 (TU)

HARMONOGRAM: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že VSP Horehron zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na rok 2022 pre Program rozvoja vidieka 2014- 2020.  Harmonogram výziev nájdete (TU)

Loga EU LEADER PRV IROP .jpg