PROJEKTY

Na naplnenie stanovených cieľov Verejno - súkromné partnerstvo Horehron, realizuje a pripravuje viacero projektov o ktorých základné informácie nájdete práve v tejto časti stránky.

PROJEKT: VSP Horehron - Chod MAS II. (302051AKZ8)

Celkové oprávnené výdavky: 85 366,87 EUR     

Nenávratný finančný príspevok: 81 098,53 EUR

 

PROJEKT: VSP Horehron - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (302051N699)

Celkové oprávnené výdavky: 95 648,17 EUR     

Nenávratný finančný príspevok: 90 865,76 EUR

PROJEKT: Financovanie implementácie stratégie CLLD VSP Horehron (302051P833)   

Celkové oprávnené výdavky: 421 052,63 EUR    
Nenávratný finančný príspevok: 400 000,- EUR

PROJEKT: Animácie VSP Horehron (309190Q652)   

Celkové oprávnené výdavky:  91 529,12 EUR    
Nenávratný finančný príspevok: 96 346,44 EUR

logo PRV 2014-2020_verzia 03.png

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA: LEADER PRE HOREHRON