Z územia VSP Horehron

Pracovné stretnutie (SR, Bacúch)
Pracovné stretnutie (SR, Bacúch)
Pracovné stretnutie (Česko)
Pracovné stretnutie (Česko)
Pracovné stretnutie (Španielsko)
Pracovné stretnutie (Španielsko)
Pracovné stretnutie (Poľsko)
Pracovné stretnutie (Poľsko)
Pracovné stretnutie (Turecko)
Pracovné stretnutie (Turecko)
Pracovné stretnutie (Taliansko)
Pracovné stretnutie (Taliansko)