Z územia VSP Horehron

Chotár (Pohorelá)
Pozostatky vysokej pece (Vaľkovňa)
Turistická ubytovňa Andrejcová
Železničný viadukt (Telgárt)
unikátna železničná slučka (Telgárt)
Historický tajch (Bacúch)
Rodeo (Polomka)
Pamätný pión (Pohorelá)
Prameň rieky Hron (Telgárt)
Prameň Boženy Nemcovej (Bacúch)
Vrchovisko p.PM (Pohorelá)
remeslá
Ozveny staroslovienčiny (Telgárt)
Slovenský dvojkríž Orlová (Pohorelá)
NAPANT
Múzeum zvoncov (Šumiac)
Meandre Hrona
Kráľova skala (Šumiac)
Kosecké preteky (Pohorelá)
Preteky furmanov(Závadka nad Hronom)
Chmarošský viadukt (Telgárt)
HDSaT (Heľpa)
Kaštieľ (Pohorelá)
Cesta hrdinov SNP
Sedlo Besník (Telgárt)
Bacúšska jelšina (Bacúch)
Výhľad na Kráľovu hoľu
hrebeň Nízkych Tatier
Orlová